Praktisch- en theoretisch verkeersexamen groep 7

Schoter Duijn nieuws van 07-02-2024

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In november 2023 heeft u van juf Christianne een bericht ontvangen over het praktisch- en theoretisch verkeersexamen voor onze groep 7 leerlingen. Het examen bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. Het theoretische deel wordt digitaal, onder schooltijd op maandag 25 maart afgenomen. Op de site (https://examen.vvn.nl/oefenen) kunt u thuis met uw kind oefenen voor dit theoretisch examen. U helpt uw kind ermee om dit samen te doen.

Het praktisch examen vindt plaats op donderdag 16 mei en deze kan alleen plaatsvinden als er genoeg begeleiders zijn. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op de dag van het praktisch examen een goed functionerende fiets bij zich hebben, want de fiets wordt namelijk gecontroleerd. Wat hebben wij nodig:

- 4 begeleiders die meefietsen naar de startlocatie (Hotel Den Helder). 

- 1 begeleider die langs de route wil staan om bij te houden of de kinderen de verrichtingen in het verkeer goed uitvoeren.

 

Graag opgeven via een antwoord op dit bericht. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

De juffen van de bovenbouw

verkeersexamen verkeersexamen