Update uit groep 6/7

Schoter Duijn nieuws van 02-02-2024

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wat was het gisteren een feestelijke dag! Het plein waarvoor de kinderen keihard hebben gewerkt is eindelijk geopend. Na de opening hebben we een lekker stuk taart gegeten en in de middag extra lang buiten gespeeld.  

 

Naast de feestelijke opening hebben de kinderen ook hard gewerkt. In de afgelopen twee weken zijn de IEP toetsen afgenomen wat behoorlijk wat concentratie en doorzettingsvermogen van de kinderen heeft gevraagd.  

 

Ook hebben we deze week verder gewerkt aan de informatiekrant over de planeten. Doordat de kinderen zelf informatie hebben opgezocht wisten zij veel te vertellen tijdens onze planetenloop om de school.

  

In beide groepen zijn de spellingsblokken afgerond en zijn ze inmiddels begonnen aan een nieuw blok. Groep 6 leert hierbij woorden met het achtervoegsel –teit, zoals majesteit en de woordsoorten benoemen. En groep 7 is aan de slag gegaan met onthoudwoorden en het voltooid deelwoord.  

Groep 6 heeft met rekenen gewerkt aan het cijferend optellen. Ook zijn breuken herkennen en plaatsen op de getallenlijn aan bod gekomen. Groep 7 is aan het einde gekomen van het blok. Zij zijn aan het herhalen en zich aan het voorbereiden op het nieuwe blok.  

 

Tijdens aardrijkskunde is groep 6 aan het leren over de wateren in Nederland. Hierbij vullen zijn waterpaspoorten in en hebben ze de topografie toets meegekregen om te oefenen. Groep 7 heeft de landen van Europa herhaald en gaat nu beginnen met het leren van de hoofdsteden.   

  

 

Met vriendelijke groet, 

Boya en Yannick  

IMG_2215 IMG_2215
IMG_2210 IMG_2210