Wegens overbelasting van Social Schools hebben wij u nog niet kunnen berichten n.a.v. de maatregelen die zijn getroffen rondom het Corona-virus.
In deze bijlage treft u een brief aan vanuit ons bestuur.

Vriendelijke groet,
team Schoter Duijn