Het thema van blok 4 is ‘we hebben hart voor elkaar’.

Alle groepen zijn bezig met gevoelens van zichzelf en anderen. Ook leren we ons in te leven in de gevoelens van anderen.