"Een school voor iedereen"
Schoter Duijn past zijn onderwijs aan de onderwijsbehoeften van leerlingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van uiteenlopende materialen en instructieroutes. De leerlingen moeten in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid nemen voor de planning en evaluatie van hun leerproces. Het vraagt in de eerste plaats om een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen. Het gaat om een klimaat dat alle kinderen uitdaagt te presteren naar beste kunnen. Hierbij moet aangesloten worden bij de basisbehoeften van leerlingen, te weten: geloof en plezier in eigen kunnen, het gevoel dat mensen je waarderen en met je om willen gaan, het gevoel dat je zelfstandig iets kunt ondernemen.
Bij alles wat we doen proberen we dus rekening te houden met de ontwikkelingsfase en de mogelijkheden van het kind. Dit kan alleen gerealiseerd worden in een lerende school.
Een school dus waar leerlingen met en van elkaar leren, maar waar ook leerkrachten met en van elkaar leren met als doel het onderwijs dat gegeven wordt voortdurend te optimaliseren. U vertrouwt uw kind(eren) aan ons toe waardoor wij een deel van de opvoeding van uw kind(eren) van u over nemen. Dit kan alleen als er een sfeer van vertrouwen bestaat tussen ouders en leerkrachten. Wij proberen zoveel mogelijk open te staan voor op- en / of aanmerkingen van ouders.

Onze school is een Protestants Christelijke Basis School. Onze volledige naam is dan ook PCBS “Schoter Duijn”. Wij zijn een school van de stichting “Kopwerk”. Deze stichting heeft 24 scholen onder haar beheer in de kop van Noord-Holland. Dat wij een PC school zijn wil niet zeggen dat wij niet open staan voor kinderen van ouders met een andere of zonder geloofsovertuiging. Ieder kind is welkom, wij verwachten wel van ouders en kinderen respect voor elkaar en elkaars overtuiging. Maar dat is natuurlijk geen bijzondere wens, binnen onze multiculturele maatschappij hoort dit vanzelfsprekend te zijn.

Schoolfoto weekvandelentekriebels