Schoter Duijn werkt samen met verschillende organisaties, onder andere:

De Helderse Vallei
Lessen en materialen van de “Helderse Vallei” worden gebruikt voor de aardrijkskunde en natuur & techniek lessen.

Triade
Het werken met kunst en cultuur brengt sfeer op school; het is heerlijk om met elkaar een lied te zingen, te dansen of je op een creatieve manier te uiten. Het project Cultuurpartners gaat nog een stap verder. Binnen dit project onderzoeken we de vraag hoe we de kunstvakken het best kunnen inzetten om de doelen van de school te ondersteunen. De leerkrachten van de school en de kunstdocenten van Triade werken daarbij samen. Die samenwerking kan leiden tot vragen als: ‘Kunnen we muziek inzetten om te leren klokkijken?’ Of ' kunnen we drama inzetten om de woorden uit de taalmethode beter te begrijpen?’ ‘Misschien kunnen we het werken met breuken wel combineren met beeldende vorming?’ Het kan ook zijn dat leerkrachten en kunstdocenten samen onderzoeken hoe b.v. fotografie of dans ingezet kan worden om meer betekenis te geven aan een schoolthema. Schoter Duijn neemt deel aan het project Cultuurpartners en zal ieder jaar een andere discipline centraal stellen.

Bibliotheek
De leerlingen gaan regelmatig naar de bibliotheekbus, om daar boeken te ruilen en tegelijkertijd vertrouwd te raken/blijven met de bibliotheek. Bovendien doen wij regelmatig mee aan projecten die vanuit de bibliotheek voor het onderwijs georganiseerd worden.