Informatie over de schakelgroepen (Puk) schooljaar 2022-2023

Dit schooljaar is er op Schoter Duijn een groepje jongste kleuters die in aanmerking komt voor extra taalaanbod. Deze ondersteuning wordt bekostigd vanuit het samenwerkingsverband en de gemeente Den Helder en wordt ook wel de Puk-groep of de schakelgroep genoemd.

Wanneer komt mijn kind in aanmerking?

Als uw kind vier jaar geworden is, wordt na een korte gewenningsperiode een laagdrempelige toets afgenomen waarbij er door het aanwijzen van afbeeldingen inzicht verkregen wordt in de passieve woordenschat (de woorden die uw kind begrijpt, maar nog niet zelf gebruikt). Wanneer blijkt dat de passieve woordenschat (nog) niet voldoende is, komt hij/zij in aanmerking voor de extra ondersteuning. Het is belangrijk dat dit beeld ook herkend wordt door de groepsleerkracht. Als dit zo is, wordt u door een schakelleerkracht uitgenodigd voor een oudergesprek.

De werkwijze

Iedere dag, een jaar lang, komt de schakelleerkracht (Puk-juf) vijf kwartier met dit groepje kinderen spelen en werken om zodoende de (passieve) woordenschat extra te vergroten. Puk, de handpop, speelt een grote rol tijdens deze lessen.

Tijdens de Puk-lessen wordt er gewerkt rondom thema’s die de kinderen aanspreken, zoals “Ziek zijn” en “Eet smakelijk”. Er worden kring- en individuele gesprekken gevoerd en spelletjes gespeeld. Ook wordt er voorgelezen, gezongen en geknutseld. In de themahoeken wordt rollenspel gespeeld. Spel staat tijdens de lessen centraal.

De ontwikkeling van de kinderen wordt goed gevolgd en er is regelmatig contact met de groepsleerkracht(en) en de ouder(s)/verzorger(s) door middel van gesprekken en ouderactiviteiten. Tijdens een ouderactiviteit mogen ouders een Puk-les bijwonen.

Tijdens de lessen worden er foto’s van de kinderen gemaakt. Deze worden verwerkt in een blad. Na ieder thema krijgt het kind de bladen in de Puk-map mee naar huis, zodat er thuis nogmaals over gesproken kan worden.

De schakelleerkrachten van dit schooljaar zijn Anneloes Goedbloed en Ellen van den Hooff.